18. 7. 2021 – POPLAVE

By pgdsentjur

Zaradi močnega deževja se je zvrstilo več intervencij zaradi poplavljenih kleti in pritličnih prostorov. Največkrat smo posredovali v naselju Vodruž. Občane smo oskrbeli tudi s protipoplavnimi vrečami.