Zaradi močnega deževja se je zvrstilo več intervencij zaradi poplavljenih kleti in pritličnih prostorov. Največkrat smo posredovali v naselju Vodruž. Občane smo oskrbeli tudi s protipoplavnimi vrečami.

Za več informacij o posameznih novicah, intervencijah ali fotografijah nas kontaktirajte. Stališča avtorjev prispevkov niso nujno stališča društva.

- Vodstvo PGD Šentjur