Pregled hidrantov in hidrantnega omrežja

Izvajamo pregled hidrantov in hidrantnega omrežja na zunanjih in notranjih površinah.