DANILO MATUŠ

poveljnik društva

PETER OBLAK

podpoveljnik društva

MATEJ SLAKAN

glavni strojnik

KARL ZGONEC

orodjar

JURIJ JURŠINIČ

pomočnik poveljnika za IDA

DENIS KUKOVIČ

pomočnik poveljnika za radijske zveze

DAMJANA ČAKŠ

pomočnica poveljnika za prvo pomoč

SILVA JURŠINIČ

informatik