V našem društvu se vseskozi izobražujemo in usposabljamo za različne vrste nesreč. Svoja znanja dodatno nadgrajujemo z raznimi vajami ter predavanji v lastni organizaciji.

V letošnjem in lanskem letu smo naredili poudarek na reševanju iz višin. Ker v našem društvu nimamo vozila za reševanje iz višin, se vsled tega poslužujemo vrvne tehnike. V Šentjurju je veliko blokov in ostalih visokih stavb, kjer z navadno prenosno lestvijo žal ne moremo doseči višjih nadstropij. Tako smo za naše člane organizirali predavanja in praktične vaje za reševanje iz višin z vrvno tehniko.