Kategorija

Ime Priimek Funkcija
Damjana Čakš predsednik
Jernej Škoberne podpredsednik
Danilo Matuš poveljnik
Peter Oblak podpoveljnik
Dragica Ipšek tajnica
Slavica Ahtik blagajničarka
Ime Priimek Funkcija
Andrej Marcen član
Žan Kerš delo z mladino
Marija Kukovič članica
Slavica Ahtik članica
Damjana Čakš članica
Danilo Matuš član
Jožef Pogačar član
Dragica Ipšek članica
Ime Priimek Funkcija
Danilo Matuš poveljnik
Peter Oblak podpoveljnik
Matej Slakan glavni strojnik
Karel Zgonc orodjar
Jurij Juršinič izolirni dihalni aparati
Denis Kukovič radijske zveze
Damjana Čakš prva pomoč
Silva Juršinič informatik
Ime Priimek Funkcija
Marinka Kukovič predsednica
Jožef Pogačar član
Anton Kukovič član
Ime Priimek Funkcija
Drago Jančič predsednik
Marina Kukovič članica
Peter Markl član